2610242324 Νίκου Γκάτσου 6, Πάτρα schoolplayce@gmail.com

Νίκου Γκάτσου 6, Πάτρα, Αχαΐας Τ.Κ.: 26335

Τηλέφωνο: 2610242324

Κινητό: 6945992944, 6909151200

E-mail: schoolplayce@gmail.com

Υπεύθυνος: ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΥΗ, ΞΟΥΡΗ ΕΥΗ

Κατηγορία: ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Επισκεψιμότητα: 11604

Ιστοσελίδα: http://www.schoolplayce.gr