2610242324 Νίκου Γκάτσου 6, Πάτρα schoolplayce@gmail.com
 
 
 
 

School Playce
Κέντρο Μελέτης Μαθητών Δημοτικού & Γυμνασίου | Πάτρα Αχαΐα